Kalenderkvarterets Grundejerforening

søndag den 9. oktober 2011


I den lille passage fra Novembervej til Sommervej har ukrudtet fået frie hænder af kommunen i år. Til gengæld er der blevet malet en fin fodgængerovergang. For trafiksikkerheden har det betydet et løft, for den kørende trafik respekterer nu de gående.

lørdag den 2. juli 2011

Hvordan med bus den 8. august ?


Midttrafik introducerer 8. august en stærkt ændret ruteplan. Grundideen i den nye plan er, at nogle få direkte linjer af A-busser skal køre ofte, og at de øvrige ruter skal reduceres til et minimum.


I Kalenderkvarteret betyder det, at de gamle ruter, linje 3 og linje 25, forsvinder. Linje 12 bevares nogenlunde uændret, men omdøbes til linje 6A. Den vil få en noget mere intens køreplan, end tidligere.


De østlige dele af vores område, vil blive betjent med linje 2A på Herredsvej. Ruten vil gå mod centrum af Paludan Müllers Vej, og den vil få afgange hvert tiende minut store dele af dagen.


Tilsvarende vil der øst for vores område blive linje 3A, som kommer til at køre på Jernaldervej. Den vil også få hyppige afgange. På Viborgvej vil der være de blå regionalbusser som hidtil. De vil blive suppleret med en ny rute 19. Som dog kun vil køre hver halve time om dagen og om aftenen udelukkende en gang i timen.


Ved busvendepladsen i den nordlige ende af Haslegårdsvej vil den nye rute 16 få endestation. Det vil blive en rute med lige så sparsom trafik som rute 19, og den vil ikke køre ad Haslegårdsvej men i stedet ad Fjældevængets Busvej, Sandkås Busvej, Brendstrupvej og Langelandsgade mod centrum.


Den nye køreplan og de nye ruter er udførligt beskrevet på den nye hjemmeside www.nytbusnet.dk De nye planer ligger her i et udskriftsvenligt format. Her kan man også bruge ”FIND DIN NYE BUS”, som er en særudgave af Rejseplanen.dk med de nye ruter og køreplaner.


På nyere mobiltelefoner (smartphones) kan man søge busmulighederne med små programmer som ”Rejseplanen” og ”BusOgTog”.


Der er også udgivet en papirudgave af køreplanen. Den fås hos VisitÅrhus, på Rutebilstationen og i nogle udvalgte kiosker


De nye A-busser er selvfølgelig en forbedring, men i et område som Kalenderkvarteret, hvor mange vil få langt til en A-bus, vil de nye bustider og ruter nok nemt kunne opleves som en forringelse af de tidligere muligheder. Den indskrænkede buskørsel forventes dog også at spare miljøet for 1200 tons co2 årligt.

Ny kasserer


Villy Brask, der har været kasserer i Kalenderkvarterets Grundejerforening i en menneskealder, valgte ikke at stille op til generalforsamlingen i 2010. Efter 39 år på posten overlod han arbejdet til den nyvalgte kasserer Karin Christensen. På billedet overdrages foreningens kontante beholdning

onsdag den 20. oktober 2010

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Kalenderkvarterets Grundejerforening

onsdag, den 17. november 2010 kl. 19.30

hos

3F, Sommervej 5, 8210 Århus V

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse.

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være Mogens Lyhne, Oktobervej 13 i hænde senest 7. november.

5. Forelæggelse af budget.

6. Fastlæggelse af kontingentets størrelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg af

a. 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg som bestyrelsesmedlemmer er:

Klaus Warming og Mogens Lyhne.

2 bestyrelsessuppleanter.

b. kasserer. På valg er Villy Brask, der ikke ønsker genvalg.

c. 1 revisor.

1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Bemærk:

Grundejerforeningen er efter generalforsamlingen vært ved en lille buffet. Tilmelding hertil kan ske på lyhne@skjernaa.dk.

tirsdag den 12. oktober 2010

Endnu en trafiktælling i området

Århus Kommune gennemfører i øjeblikket en såkaldt før-tælling i blandt andet Kalenderkvarteret. Undersøgelsen skal bruges i forbindelse med Herredsvejs ændring, som følger af de store udbygningsplaner for Skejby Sygehus.

onsdag den 8. september 2010

Informationsmøde om fiberbredbånd

På foranledning af NRGi Fibernet inviterer Kalenderkvarterets Grundejerforening i samarbejde med Kornmodsbakkens Grundejerforening, Grundejerforeningen af 1.1.1988 og Grundejerforeningen Haslegårdsvænget hermed til informationsmøde om fiberbredbånd, via NRGi Fibernets nye indholdsselskab Waoo!, der giver mulighed for højere hastighed på internettet og bedre TV-kvalitet.

Det sker torsdag d. 9. september kl. 19.30 hos

3F, Sommervej 5

Formålet for NRGi Fibernet med informationsmødet, er at lodde stemningen for fiberbredbånd i området. Er interessen stor nok, vil NRGi Fibernet forsyne vort kvarter.

NRGi Fibernet vil være til stede på informationsmødet, for at fortælle om den nye fremtidssikrede internetopkobling fra Waoo!, og der vil naturligvis være rig mulighed for at stille spørgsmål og få en snak om mulighederne med fibernet.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet, men allerede ved, at man er interesseret i Waoo! via NRGi Fibernet, kan man tilslutte sig via Waoo.dk eller vores nye hjemmeside www.kalenderkvarteret.dk ”Kontakt” og send en e-mail.

På informationsmødet vil NRGi Fibernet byde på fiberboller og kaffe eller et glas vin.

mandag den 7. juni 2010

Trafiktælling

Grundejerforeningen har 2. juni afsluttet en uges trafiktælling på den korte strækning af Oktobervej, som er mellem Novembervej og Sommervej. Vejdirektoratet har stået for det praktiske arbejde, og så snart resultatet foreligger, vil vi offentliggøre målingerne.

Følgere