onsdag den 20. oktober 2010

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Kalenderkvarterets Grundejerforening

onsdag, den 17. november 2010 kl. 19.30

hos

3F, Sommervej 5, 8210 Århus V

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse.

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være Mogens Lyhne, Oktobervej 13 i hænde senest 7. november.

5. Forelæggelse af budget.

6. Fastlæggelse af kontingentets størrelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg af

a. 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg som bestyrelsesmedlemmer er:

Klaus Warming og Mogens Lyhne.

2 bestyrelsessuppleanter.

b. kasserer. På valg er Villy Brask, der ikke ønsker genvalg.

c. 1 revisor.

1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Bemærk:

Grundejerforeningen er efter generalforsamlingen vært ved en lille buffet. Tilmelding hertil kan ske på lyhne@skjernaa.dk.

tirsdag den 12. oktober 2010

Endnu en trafiktælling i området

Århus Kommune gennemfører i øjeblikket en såkaldt før-tælling i blandt andet Kalenderkvarteret. Undersøgelsen skal bruges i forbindelse med Herredsvejs ændring, som følger af de store udbygningsplaner for Skejby Sygehus.

onsdag den 8. september 2010

Informationsmøde om fiberbredbånd

På foranledning af NRGi Fibernet inviterer Kalenderkvarterets Grundejerforening i samarbejde med Kornmodsbakkens Grundejerforening, Grundejerforeningen af 1.1.1988 og Grundejerforeningen Haslegårdsvænget hermed til informationsmøde om fiberbredbånd, via NRGi Fibernets nye indholdsselskab Waoo!, der giver mulighed for højere hastighed på internettet og bedre TV-kvalitet.

Det sker torsdag d. 9. september kl. 19.30 hos

3F, Sommervej 5

Formålet for NRGi Fibernet med informationsmødet, er at lodde stemningen for fiberbredbånd i området. Er interessen stor nok, vil NRGi Fibernet forsyne vort kvarter.

NRGi Fibernet vil være til stede på informationsmødet, for at fortælle om den nye fremtidssikrede internetopkobling fra Waoo!, og der vil naturligvis være rig mulighed for at stille spørgsmål og få en snak om mulighederne med fibernet.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet, men allerede ved, at man er interesseret i Waoo! via NRGi Fibernet, kan man tilslutte sig via Waoo.dk eller vores nye hjemmeside www.kalenderkvarteret.dk ”Kontakt” og send en e-mail.

På informationsmødet vil NRGi Fibernet byde på fiberboller og kaffe eller et glas vin.

mandag den 7. juni 2010

Trafiktælling

Grundejerforeningen har 2. juni afsluttet en uges trafiktælling på den korte strækning af Oktobervej, som er mellem Novembervej og Sommervej. Vejdirektoratet har stået for det praktiske arbejde, og så snart resultatet foreligger, vil vi offentliggøre målingerne.

Faste læsere