onsdag den 20. oktober 2010

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Kalenderkvarterets Grundejerforening

onsdag, den 17. november 2010 kl. 19.30

hos

3F, Sommervej 5, 8210 Århus V

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse.

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være Mogens Lyhne, Oktobervej 13 i hænde senest 7. november.

5. Forelæggelse af budget.

6. Fastlæggelse af kontingentets størrelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg af

a. 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg som bestyrelsesmedlemmer er:

Klaus Warming og Mogens Lyhne.

2 bestyrelsessuppleanter.

b. kasserer. På valg er Villy Brask, der ikke ønsker genvalg.

c. 1 revisor.

1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Bemærk:

Grundejerforeningen er efter generalforsamlingen vært ved en lille buffet. Tilmelding hertil kan ske på lyhne@skjernaa.dk.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Faste læsere