søndag den 9. oktober 2011


I den lille passage fra Novembervej til Sommervej har ukrudtet fået frie hænder af kommunen i år. Til gengæld er der blevet malet en fin fodgængerovergang. For trafiksikkerheden har det betydet et løft, for den kørende trafik respekterer nu de gående.

lørdag den 2. juli 2011

Hvordan med bus den 8. august ?


Midttrafik introducerer 8. august en stærkt ændret ruteplan. Grundideen i den nye plan er, at nogle få direkte linjer af A-busser skal køre ofte, og at de øvrige ruter skal reduceres til et minimum.


I Kalenderkvarteret betyder det, at de gamle ruter, linje 3 og linje 25, forsvinder. Linje 12 bevares nogenlunde uændret, men omdøbes til linje 6A. Den vil få en noget mere intens køreplan, end tidligere.


De østlige dele af vores område, vil blive betjent med linje 2A på Herredsvej. Ruten vil gå mod centrum af Paludan Müllers Vej, og den vil få afgange hvert tiende minut store dele af dagen.


Tilsvarende vil der øst for vores område blive linje 3A, som kommer til at køre på Jernaldervej. Den vil også få hyppige afgange. På Viborgvej vil der være de blå regionalbusser som hidtil. De vil blive suppleret med en ny rute 19. Som dog kun vil køre hver halve time om dagen og om aftenen udelukkende en gang i timen.


Ved busvendepladsen i den nordlige ende af Haslegårdsvej vil den nye rute 16 få endestation. Det vil blive en rute med lige så sparsom trafik som rute 19, og den vil ikke køre ad Haslegårdsvej men i stedet ad Fjældevængets Busvej, Sandkås Busvej, Brendstrupvej og Langelandsgade mod centrum.


Den nye køreplan og de nye ruter er udførligt beskrevet på den nye hjemmeside www.nytbusnet.dk De nye planer ligger her i et udskriftsvenligt format. Her kan man også bruge ”FIND DIN NYE BUS”, som er en særudgave af Rejseplanen.dk med de nye ruter og køreplaner.


På nyere mobiltelefoner (smartphones) kan man søge busmulighederne med små programmer som ”Rejseplanen” og ”BusOgTog”.


Der er også udgivet en papirudgave af køreplanen. Den fås hos VisitÅrhus, på Rutebilstationen og i nogle udvalgte kiosker


De nye A-busser er selvfølgelig en forbedring, men i et område som Kalenderkvarteret, hvor mange vil få langt til en A-bus, vil de nye bustider og ruter nok nemt kunne opleves som en forringelse af de tidligere muligheder. Den indskrænkede buskørsel forventes dog også at spare miljøet for 1200 tons co2 årligt.

Ny kasserer


Villy Brask, der har været kasserer i Kalenderkvarterets Grundejerforening i en menneskealder, valgte ikke at stille op til generalforsamlingen i 2010. Efter 39 år på posten overlod han arbejdet til den nyvalgte kasserer Karin Christensen. På billedet overdrages foreningens kontante beholdning

Faste læsere