lørdag den 2. juli 2011

Ny kasserer


Villy Brask, der har været kasserer i Kalenderkvarterets Grundejerforening i en menneskealder, valgte ikke at stille op til generalforsamlingen i 2010. Efter 39 år på posten overlod han arbejdet til den nyvalgte kasserer Karin Christensen. På billedet overdrages foreningens kontante beholdning

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Faste læsere